Tag Archives: vitamin

Sự an toàn của LPS, “Vitamin miễn dịch”

LPS là một chất an toàn không thể hiện độc tính? LPS là một chất an toàn không thể hiện độc tính khi dùng đường uống hoặc khi tiếp xúc với da. Trong các thí nghiệm trên động vật, khi LPS được cung cấp khoảng 10 μg / kg thể trọng mỗi ngày sẽ thấy […]