LPS (LIPOPOLYSACARIDE) BƯỚC TIẾN VƯỢT BẬC TĂNG CƯỜNG SỨC MẠNH CHO HỆ MIỄN DỊCH