Tag Archives: viêm da dị ứng

Tại sao LPS lại cần thiết cho viêm da cơ địa dị ứng?

Tại sao LPS lại cần thiết cho viêm da cơ địa dị ứng?

Viêm da cơ địa là căn bệnh phát triển do mối quan hệ phức tạp giữa yếu tố di truyền và môi trường. Điều trị thích hợp dưới sự hướng dẫn của bác sĩ da liễu là cơ bản, nhưng lipopolysaccharide (LPS) được khuyến khích để chăm sóc da hàng ngày.  Một số người bị […]