Tag Archives: tự miễn dịch

Lipopolysaccharide (LPS) có cải thiện các bệnh tự miễn dịch không?

Lipopolysaccharide (LPS) có cải thiện các bệnh tự miễn dịch không?

Các bệnh tự miễn dịch là những bệnh mãn tính, trong đó cơ thể tự phát triển các kháng thể chống lại và tự tấn công chính mình. Bệnh tự miễn dịch là một trong những bất thường này. Chúng nhận ra những thứ có hại cho chúng ta và tạo ra kháng thể. Vốn […]