Tag Archives: retrovirus

LPS với liệu pháp kháng retrovirus ức chế ở HIV

LPS với liệu pháp kháng retrovirus ức chế ở HIV

Sự thay đổi lipopolysaccharide (LPS) của vi sinh vật trong máu góp phần phục hồi miễn dịch để đáp ứng với liệu pháp kháng retrovirus ức chế ở HIV Retrovirus là một loại virus RNA chèn một bản sao bộ gen của nó vào DNA của tế bào vật chủ mà nó xâm nhập, do […]