Tag Archives: nguồn gốc lps

Có phải lipopolysacarit (LPS) có nguồn gốc thực vật?

Có phải LPS có nguồn gốc từ thực vật

LPS không phải là một thành phần thực vật. Nó là một chất được sản xuất bởi vi khuẩn. Vi khuẩn giống như những chiếc túi chứa đầy gen. Túi được tạo thành từ hai màng. LPS là một thành phần trong màng ngoài của nó. Khi vi khuẩn chết và màng bị vỡ, LPS vẫn còn rải […]