Tag Archives: kiến thức cơ bản

Vi khuẩn Gram âm và LPS

LPS là một thành phần vi khuẩn, nhưng nó không liên quan đến khả năng gây bệnh của vi khuẩn. Tất cả các vi khuẩn được phân thành hai loại: gram âm và gram dương. Các loại được phân biệt bằng cách nhuộm hay không bằng phương pháp nhuộm do học giả người Đan Mạch, […]