Tag Archives: hoạt động hệ miễn dịch

Sốt có phải là bằng chứng cho thấy hệ thống miễn dịch đang hoạt động không? Giải thích cơ chế và lợi ích của sự sinh nhiệt!

Sốt có phải là bằng chứng cho thấy hệ thống miễn dịch đang hoạt động không? Giải thích cơ chế và lợi ích của sự sinh nhiệt!

Khi bị bệnh, bạn có thể bị sốt hoặc đổ mồ hôi nhiều hơn bình thường, đó là bằng chứng cho thấy hệ thống miễn dịch của cơ thể đang hoạt động để chống lại virus và vi khuẩn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích cơ chế và lợi ích của việc […]