Tag Archives: hệ miễn dịch cao

Bằng chứng nào cho thấy nhiệt độ cơ thể càng cao, hệ miễn dịch càng cao?

lPS đối với sức khỏe

Đúng là khi nhiệt độ cơ thể thấp, khả năng miễn dịch của bạn thấp. Ví dụ, khi tiến hành một thí nghiệm trong đó vi rút cảm lạnh lây nhiễm vào các tế bào biểu mô ở 33 ° C và 37 ° C, số lượng vi rút được báo cáo là ở 33 […]