Tag Archives: cải thiện hệ thống miễn dịch

Miễn dịch có liên quan đến thần kinh tự chủ! Giảm căng thẳng là chìa khóa để tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn!

Hệ thống miễn dịch và hệ thống thần kinh tự chủ hoạt động cả ngày lẫn đêm trong cơ thể chúng ta, nhưng bạn có biết rằng hai chức năng này có liên quan mật thiết với nhau? Lần này, chúng tôi sẽ giới thiệu mối quan hệ giữa khả năng miễn dịch và dây […]