Tag Archives: bệnh pollinosis

Hiệu quả ngăn ngừa Pollinosis của LPS

Hiệu quả ngăn ngừa Pollinosis của LPS

Mức độ hấp thụ tự nhiên của LPS giảm trong thời thơ ấu có mối tương quan với việc gia tăng số người có khuynh hướng dị ứng (*1). Ba mươi phần trăm hoặc hơn dân số Nhật Bản mắc các bệnh dị ứng, chẳng hạn như bệnh pollinosis và viêm da dị ứng, tức […]