Miễn dịch bẩm sinh và miễn dịch thích ứng

Miễn dịch bao gồm miễn dịch bẩm sinh và miễn dịch thích ứng

Chức năng Hệ miễn dịch:

Chức năng “miễn dịch” không chỉ giới hạn trong việc bảo vệ cơ thể khỏi nhiễm trùng. Nó không phải là một hệ thống để duy trì sức khỏe của chính nó. Hệ thống duy trì sức khỏe này có hai chức năng: tìm và loại bỏ các vật chất lạ / chất thải và sửa chữa các vị trí bị hư hỏng. Các chất lạ / chất thải bao gồm vi khuẩn và vi rút gây bệnh và chất thải được tạo ra trong cơ thể, chẳng hạn như tế bào chết, protein biến tính và tế bào ung thư.

Miễn dịch là gì?

Nó không chỉ để thoát khỏi sự lây nhiễm

Hệ thống tự duy trì sức khỏe

Công việc miễn dịch

[1] Tìm và loại bỏ các vật thể lạ / vật liệu không cần thiết

  1. Vi khuẩn / vi rút gây bệnh xâm nhập từ bên ngoài
  2. Rác được tạo ra trong cơ thể (tế bào chết, tế bào ung thư, oxit, chất glycated)

[2] Sửa chữa phần bị thương

Hệ miễn dịch có mấy loại?

Miễn dịch bao gồm hai loại hệ thống miễn dịch: “miễn dịch bẩm sinh” và “miễn dịch thích ứng”.

“Miễn dịch bẩm sinh” là một hệ thống miễn dịch nguyên thủy, trong đó các tế bào có thẩm quyền miễn dịch bẩm sinh, chẳng hạn như đại thực bào và bạch cầu trung tính, hấp thụ và tiêu hóa vi khuẩn gây bệnh và tế bào ung thư để loại bỏ chúng thông qua một quá trình gọi là thực bào.

Mặt khác, “miễn dịch thích ứng” là một hệ thống miễn dịch được tìm thấy ở động vật tiên tiến, trong đó các tế bào có thẩm quyền miễn dịch thu được, chẳng hạn như tế bào T và tế bào B, tạo ra các kháng thể đặc hiệu cho vi khuẩn gây bệnh xâm nhập để chúng bị tiêu diệt.

Khi những kháng thể này đã được sản xuất trong cơ thể, chúng có thể được chuẩn bị nhanh hơn cho lần nhiễm trùng thứ hai. Việc chủng ngừa, chẳng hạn như cúm và BCG, tận dụng cơ chế này.

Miễn dịch bao gồm miễn dịch bẩm sinh và miễn dịch thích ứng
Miễn dịch bao gồm miễn dịch bẩm sinh và miễn dịch thích ứng

Để tạo ra kháng thể, trước tiên, các tế bào có thẩm quyền miễn dịch bẩm sinh phải tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh để chúng có thể thông báo các đặc điểm của vi khuẩn gây bệnh cho các tế bào có thẩm quyền miễn dịch thích ứng.

Nói cách khác, để đảm bảo hoạt động hiệu quả của hệ thống miễn dịch, điều quan trọng là phải giữ cho “khả năng miễn dịch bẩm sinh” hoạt động.

Theo Macrophi Inc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *