Tag Archives: tế bào miễn dịch đại thực bào

Các tế bào miễn dịch “đại thực bào” hoạt động như thế nào?

“Đại thực bào” là một trong những tế bào miễn dịch bảo vệ sức khỏe của chúng ta. Lý tưởng nhất là các đại thực bào nên được kích hoạt liên tục để tự bảo vệ mình khỏi các bệnh truyền nhiễm và bệnh tật. Vậy làm thế nào chúng ta có thể kích hoạt […]