Tag Archives: lps trong thực vật

Lipopolysaccharide (LPS) tồn tại trong thực vật như thế nào ?

Lipopolysaccharide (LPS) có tồn tại trong thực vật như thế nào ?

LPS không phải là một thành phần thực vật. Nó là một chất được tạo ra bởi vi khuẩn. Vi khuẩn giống như những chiếc túi chứa đầy gen. Túi được tạo thành từ hai lớp màng. LPS là một thành phần trong màng ngoài của nó. Khi vi khuẩn chết và màng bị vỡ, […]