Tag Archives: cơ chế hoạt động của LPS

Cơ chế hoạt động của lipopolysaccharide (LPS) là gì?

Cơ chế hoạt động của lipopolysaccharide (LPS) là gì?

Cùng tìm hiểu cơ chế hoạt động của lipopolysaccharide (LPS) là gì?Nếu LPS là chìa khóa, các tế bào của cơ thể chúng ta có một lỗ khóa khớp với khóa LPS. Khi LPS đi vào lỗ khóa của tế bào, nó sẽ tăng cường các chức năng của từng tế bào và kích hoạt […]